Általános szerződési feltételek

Amennyiben vásárlója vagy aktív felhasználója szeretnél lenni az eltetoetelek.hu weboldalnak, kérjük figyelmesen olvasd el az alábbi Általános feltételeket, és megrendelésedet csak abban az esetben küldd el, ha minden pontjával egyetértesz. Köszönöm.

Szerződés tárgya:

Az alábbi szerződés a szerződő felek az eltetoetelek.hu weboldalon leadott megrendelésekhez kapcsolódó jogait és kötelezettségeit rögzíti.

Szerződő felek:

Jelen szerződés az eltetoetelek.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője: Riczu József e.v. és a Szolgáltatás igénybe vevője között jött létre, betartását mindkét fél kötelező érvényűnek fogadja el.

Üzemeltető adatai:

Üzemeltető: Riczu József e.v.
Székhely: 3591 Oszlár, Arany János út 6.
Adószám: 49495744-2-25
Telefon: 06 20 957 0511
E-mail cím: eltetoetelek@gmail.com
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-112640/2017.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Üzemeltető: Tárhelypark Kft.
Cím: 1115 Budapest, Keveháza u. 3.
Cégjegyzékszám: 13-09-145888
Adószám: 23289903-2-13

Békéltető testület:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Tel: (46) 501-091, 501-870
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Szerződés létrejötte:

Az eltetoetelek.hu weboldalon leadott megrendelés feltétele jelen Szerződés ismerete és elfogadása. A megrendelés vendégként (nem regisztrál felhasználóként) való leadása a Szerződés elfogadásának minősül. A Megrendelők személyes adatainak védelméről az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik.

A Szerződés nyelve: magyar

A szolgáltatás ismertetése, az igénybevétel feltételei és menete

Az eltetoetelek.hu weboldal a Babakonyha avagy a tudatos és egészséges hozzátáplálás fortélyai című könyv forgalmazására létrehozott internetes honlap. A szállási és fizetési módot a rendelés során a Megrendelő választhatja ki.

A vásárlás menete

A Babakonyha című könyv a MEGRENDELEM gombra való kattintással vásárolható meg. A felugró űrlapon meg kell adni a számlázáshoz és a csomag kiszállításához szükséges adatokat: Név, Cégnév, E-mail cím, Telefonszám, Irányítószám, Település, Cím, Szállítási és fizetési mód.

A megrendelt termékekről és a szállítás költségeiről kiállított számlát a csomaggal együtt küldjük.

A hibásan, hamis adatokkal leadott megrendelésekből  eredő károkért, illetve a megrendelés során fellépő technikai problémákért a babakonyhatudatosan felelősséget nem vállal.

Fizetési mód

Előre utalás estén a számla végösszegét a visszaigazoló e-mailben megadott névre és számlaszámra kell 8 munkanapon belül átutalni. A közlemény rovatban meg kell adni a megrendelés azonosítóját. A termék az összeg megérkezését követően kerül kiküldésre. Amennyiben a számlára a megrendelést követő 8 munkanapon belül nem érkezik meg az utalás összege, a megrendelés törlésre kerül.

Utánvétes fizetés esetén a könyv és a szállítási költség árát egyben, a csomagot kiszállító futárnak fizeted. A számlát a csomagban találod.

Szállítási mód

Futárszolgálat
A délelőtt 9:00-ig megrendelt csomagok aznap, az ezt követően leadott rendelések másnap kerülnek a futárokhoz. Előre utalás esetén az összeg beérkezése után adjuk át a csomagot a futárnak.

Futárszolgálat

A csomagok futárszolgálatos kiszállítását a GLS futárszolgálat végzi munkanapokon 8:00 – 18:00 között. A szállítási határidő 1-3 munkanap, amely a karácsonyi időszakban 2-4 munkanap is lehet. Sikertelen kézbesítés esetén a futár telefonos egyeztetést követően ismételten megkísérli kiszállítani a csomagot. Amennyiben ez is sikertelen, a csomag visszakerül a feladóhoz. Az ebből keletkező többletköltség a Megrendelőt terheli.

Szállítási költségek

Futárszolgálat előre utalással: 500 Ft

Futárszolgálat utánvéttel: 800 Ft

Megrendelő vállalja, hogy az általa megrendelt termék/eket tartalmazó csomag átvételéről és kifizetéséről az általa választott fizetési és szállítási módnak megfelelően gondoskodik. Megrendelő köteles a csomagot átvenni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően a hiányosságokra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Megrendelő vállalja, hogy a megrendelő hibájából meghiúsuló kézbesítésből eredő károkat megtéríti a babakonyhatudatosan.hu számára.

Amennyiben a termék kiszállítás közben megsérült, azt a Megrendelő az átvétel napján köteles az Üzemeltető felé jelezni, aki haladéktalanul intézkedik a termék elszállításáról és kicseréléséről. Ezt követően beérkező szállítás közbeni sérülésre vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. A szállítás közben megsérült termék visszaszállításának és a cseretermék kiszállításának költsége az Üzemeltetőt terheli.

Elállás

A Megrendelő a 17/1999. (II. 5.) a távollévők között kötött szerződésekről szóló kormány rendelet 4-es paragrafusa alapján a termék átvételétől számított 14 azaz tizennégy naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A Babakonyha című könyv esetében az elállási feltételek gyakorlására 21 naptári napot biztosítunk, amelynek 1. napja a könyv kézhezvételének dátuma.

A Megrendelő elállás szándékát írásban, az eltetoetelek@gmail.com e-mail címre küldött levélben köteles jelezni. Ezt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

Elállás esetén Üzembentartó köteles a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vásárlót ezenfelül egyéb költség nem terheli.

A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot ha a termék használatát az elállási határidő előtt megkezdte.

Kellékszavatosság

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet az Üzembentartóval szemben.

A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az Üzembentartó számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket az Üzembentartó költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést az Üzembentartó nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Üzembentartó adott okot. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Egyéb rendelkezések

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen Szerződés külön indoklás és értesítés nélküli megváltoztatására. A változást követően leadott megrendelés a módosított Szerződés elfogadásának minősül, nyomon követése a Megrendelő felelőssége. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyv és a Távollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

2016. november 18.